SON DAKİKA
Hava Durumu

Hastalara çok tesirli şifa duası - Hastaya ve hastalıklara resimli, acil şifa duası ve anlamı

Hastalara çok tesirli şifa duası ve anlamları nelerdir? Hasta için dua okumak istiyorsanız resimli acil şifa dualarını inceleyebilirsiniz. Ağır hasta için okunacak dua ile şifa gönderebilirsiniz. Baş ağrısı için dua ile ağrılarınızı durdurabilirsiniz. Bebek sahibi olmak, diş ve kulak ağrısını kesmek, kekemeliği bitirmek, nazara karşı korunmak, panik ataktan kurtulmak için en etkili dualar neler? Sağlık için dua arıyorsanız siğil, uyumak, yüz güzelliği, zayıflamak ve zihin açıklığı için duaları inceleyebilirsiniz. Sağlık için en şifalı dualar yazımızda yer alıyor.

Haber Giriş Tarihi: 14.03.2021 18:45
Haber Güncellenme Tarihi: 15.03.2021 09:37
https://gazetebanka.com/
Hastalara çok tesirli şifa duası - Hastaya ve hastalıklara resimli, acil şifa duası ve anlamı

Hastalara çok tesirli şifa duası ile destek olabilirsiniz. Hastalar için dua hangileridir? Hastaya hangi dua okunur? Hastalıklara resimli acil şifa duası ve anlamı yazımızda yer alıyor. Bazı duaların videolu okunuşlarını da yazımızdan inceleyebilirsiniz. Hastalıklar için dua ve anlamlarını okuyabilirsiniz.AĞIR HASTA İÇİN OKUNACAK DUA


Ağır hasta için okunacak birçok dua bulunuyor. Ağır hastalar için dua arıyorsanız şunları okuyabilirsiniz:Hz. Aişe (r.a)'un rivayetine göre Peygamber Efendimiz (SAV), kendisine hasta getirildiği zaman şu duayı edermiş:

Türkçe Okunuşu: Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame.
Anlamı: Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın.»” (Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19)Peygamber Efendimiz hasta olduğunda şu duayı okurmuş:

Türkçe Okunuşu: Bismillahi arkıyke min kulli şeyin yu’zike min şerri kulli nefsin ev aynin hasidin, Allahu yeşfike bismillahi arkıyke.
Anlamı: Allah’ın ismiyle seni rahatsız eden her şeyden sana okurum. Her nefsin veya hasetçi her gözün şerrinden Allah sana şifâ versin. Allah’ın adıyla sana okurum.»” .(Müslim, Selâm 40)Hastalıklarda okunabilecek diğer dualar şöyledir: • Kulak sorunlarında okunabilecek dua: Es Semi
 • Omurga sorunlarında okunabilecek dua: El Cabbar
 • Kalp kasları sorunlarında okunabilecek dua: Er Rezzak
 • Kanser sorunlarında okunabilecek dua: Celle Celaluhu
 • Burun sorunlarında okunabilecek dua: Latif- Ğani- Rahim
 • Göz ve damar sorunlarında okunabilecek dua: El Muteal
 • Kolon sorunlarında okunabilecek dua: Er Rauf
 • Karaciğer sorunlarında okunabilecek dua: En Nafi‘
 • Prostat sorunlarında okunabilecek dua:: ErReşid
 • Akciğer sorunlarında okunabilecek dua: Er Razık
 • Kemik sorunlarında okunabilecek dua: En Nafi
 • Kalp sorunlarında okunabilecek dua: En Nur
 • Sinir sorunlarında okunabilecek dua: El Muğni
 • Migren sorunlarında okunabilecek dua: El Ğani
 • Guatr sorunlarında okunabilecek dua: El Cabbar
 • Göz sorunlarında okunabilecek dua: En Nur-Basir-Vahhab
 • Mide sorunlarında okunabilecek dua: Er Rezzak
 • Böbrek sorunlarında okunabilecek dua: El Hayy
 • Bağırsak sorunlarında okunabilecek dua: EsSabur
 • Pankreas sorunlarında okunabilecek dua: El Bari
 • Rahim sorunlarında okunabilecek dua: El Halik
 • Romatizma sorunlarında okunabilecek dua: El Muheymin
 • Tansiyon sorunlarında okunabilecek dua: El Hafid


 • BAŞ AĞRISI İÇİN DUA


  Baş ağrısı için Haşr sûresi'nin 21. Ayet-i kerimesinden 24. ayete kadar okunur:

  ''Bismillahirrahmanirrahim
  Lev enzelnâ hâzel kur'âne alâ cebelil-leraeytehû hâşian(m)-mütesaddian(m)-min haşyetillah.
  Ve tilkel emsâlü nadribuhâ linnâsi leallehum yetefekkerûn.
  Hüvallahüllezî lâ ilâhe illâ hû.
  âlimül ğaybi veşşehâdeti hüver-Rahmânür-Rahîm.
  Hüvallahüllezî lâ ilâhe illâ hû.
  El Melik'ül Guddûs-üs-Selâmü'l Mü'minül Müheyminül Azîzül Cebbârül Mütekebbir.
  Sübhânallâhi ammâ yüşrikûn.
  Hüvallâhül hâligul bâriül musavviru lehul esmâül hüsnâ.
  Yüsebbihû lehû mâ fis-semâvâti vel'ard.
  Ve hüvel Azîzul Hakîm.''  BEBEK SAHİBİ OLMAK İÇİN DUA
 • "İnne rabbeke hüve'I-hallaku'l-alim." "Muhak­kak ki Rabbin her türlü yaratma şeklini bilir." (Hicr, 15/81) ayetini gecele­ri 1267 kere tekrar eder ve bunu üç ay boyunca sürdürür.
 •  "Fallahu hüve'l-veliyyü ve hüve yuhyi" = "Muhak­kak ki Allah dosttur ve yaratandır." (Şura, 42/9) ayetini, beraber olmadan önce 289 kere tekrar eder.
 •  "HüvaIIahü'l-haliku'l-bariü" = "O yaratandır ve yok­tan var edendir." (Haşr, 59/24) ayetini 1054 kere tekrar eder.)
 • Tıbbi bir arızası olmamak şartıyla, çocuğu olmayan bir kadın, eğer aybaşı halinden üç gün sonra, öğle saatlerine ya­kın bir zamanda temiz bir kağıt üzerine 110 defa "Bismillahirrahmanirrahim" yazıp o kağıdı üzerinde taşıyarak eşiyle beraber olursa, Allah'ın izniyle hamile kalır. (Hamile kalıncaya kadar kağıdı üzerinde taşımalıdır.)


 • DİŞ AĞRISI İÇİN DUA


  ''Elif lam mim sad. Kaf ha ya ayın sad Ha mim ayın sin kaafLa ilahe illa hüve rabbül arşil azimi. Üskün eyhüvel vec’u billezi in yeşe yüskiniirriyhafeyazlelene revakide ala zahirihi ve lehü ma sekene filleyli vennehari vehüveassemiy’ ul aliymü.''  Bu duayı okurken sağ elinizin işaret parmağını ağrı çekmenize neden olan dişin üzerine koyup okuyun. Parmağın özellikle ağrıyan dişin üzerinde durması gerekiyor. Eğer ağrı duayı ilk okuduğunuz da geçmedi ise bir kaç kere daha okumayı deneyebilirsiniz.

  “Ve tera’l-cibale tehsebuha camideten ve hiye temurrumerra’s- sihab. Sun’allahillezi kule şey’in innehu habirun bima tef’elun.” Bu dua da aynı zamanda ayet-i kerimedir ve okunmasında fayda olacaktır. Bu duayı da diğer dua da olduğu gibi aynı şekilde, parmağınızı ağrıyan dişinizin üzerine okuyabilirsiniz. Yahut bir suyun içerisine 3 veya 7 defa okuyup dualı suyu içebilirsiniz.  ‘’Ve nünezzilü minel u’ani ma hüve şifaün ve rahmetün lilmü’miniyye üskün eyyühel vec’u billahillezi lehü ma sekeni filleyli venneharive sallallahü ala seyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selemle.’’  Diğer dualardan farklı olarak tuzun üzerine okunan ve diş ağrısının dindirilmesine yardımcı olan bu duayı bir yemek kaşığı dolusu sofra tuzuna okuyun. Ardından tuzu bir su bardağına ilave edip üzerini su ile tamamlayın. Suyun üzerine de 7 defa fatiha suresini okuyup karıştırın. Hazırlanılan suyun bir miktarını ağzınıza alın ve gargara yapın. Ağrıyan dişe temas edecek şekilde gargara yapın.  Yasin-i şerifin 78. ayeti olan '' Ve darabe lenaa meselen ve nesiye halkah, kaale men yuhyil ızaame ve hiye ramiym'' duasını 3 defa okuyun. Bu bir ayeti kerime olduğu için ve o an okumaya el verişli bir durumuz yoksa yakınız da ki kişilerden sizin için okumasını isteyin.  KEKEMELİK İÇİN DUA


  Kekeme birisi için başkasının okuması uygun olan dua da Taha Suresi 27. ayette yer almaktadır. Bu dua şu şekildedir:  ''Bismillahirrahmanirrahim. Vehlul ukdeten min lisani.''  Bu dua besmele ile başlanarak 7 gün boyunca 21 defa okunarak kekeme olan kişinin ağzına üflenir. 7 gün sonra bu duayı okumayı bırakmalısınız.  KULAK AĞRISI İÇİN DUA


  ''Ezhib”l be”se Rabbin”nasi esfi ve entes”safi la sifae illa sifauke, sifaen la yügadiru sekama.''  Anlamı ise şöyledir:  ''Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! şifa ver, çünkü şifa verici sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa olmamaktadır. İyi şifa ver ki hiç bir hastalık ve kulakta hiçbir ağrı kalmasın.''  Peygamber efendimiz bir hastalık sırasında dua ederek şifa edermiş. Bu duayı okuyarak Allah'ın izniyle kulak ağrısının giderilmesi sağlanacaktır. Ya da tüm her şeyin yerine ağrıyan kulağın üzerine el koyularak Fatiha suresi okunarak 7 defa okumaya devam edilir ve iyileşmesi beklenir.  NAZAR İÇİN DUA
  Peygamberimizin (asm) göz değmesi ve nazar karşısında korunmak için neler yaptığını Ebû Said el-Hudrî (r.a.) şöyle anlatmaktadır:  "Resulullah (a.s.m.) 'Cinlerin ve insanların nazarından Allah'a sığınırım.' gibi dualarla cinlerin nazarından, sonra da insanların nazarından Allah'a iltica ederdi. Sonra Muavvizetân (Felâk ve Nâs Sûreleri) inince bu sûrelere devam etti.''  Felak ve Nâs surelerinde varlıkların şerrinden Allah’a sığınılmaktadır. Hastalara ve nazar değenlere de bu sureler okunup Allah’tan şifa istenebilir.  Ayrıca, Kalem suresinin 51. ve 52. ayetlerinin (Nazar Duası) de nazara karşı tedavi edici özelliğinin bulunduğu söylenmektedir. Alimler nazar değmelerine karşı Kalem suresinin 51 52. ayetlerini (nazar ayetleri) okumuşlar ve okunmasını tavsiye etmişlerdir.  Ayetel kürsi namaz içinde sure şeklinde okunduğu gibi, dua olarak ihlas suresi, nas suresi ve felak sureleri ile birlikte okumanında iyi olduğu söylenmektedir.  Ebu Hüreyre (r.a.) anlatıyor:  “Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: “Her kim akşam olunca Ha-mim el-Mü’min süresini baştan, 3. (dahil) ayetine kadar ve ayete’l-Kürsiyi okuyacak olursa bu iki Kur’an kıraati sayesinde sabaha kadar muhafaza olunur. Kim de aynı şeyleri sabahleyin okursa onlar sayesinde akşama kadar muhafaza edilirler.” (Tirmizi, Sevabu’l-Kur’an 2, (2882).)

  Nazar Duası Türkçe:  "Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun). Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn(âlemîne)." (Kalem Suresi 51-52)  Nazar Duası Anlamı:  "Şüphesiz inkâr edenler Zikr’i (Kur’an’ı) duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. (Senin için,) “Hiç şüphe yok o bir delidir” diyorlar. Hâlbuki o (Kur’an), âlemler için ancak bir öğüttür." (Kalem Suresi 51-52)  PANİK ATAK İÇİN DUA


  Uzun panik atak duası Ayetel Kürsi olarak bilinen Bakara suresi 255.ayeti kerimesi ile Haşr suresinin son üç ayeti ile (22, 23, 24) okunmaktadır.  Ayetel Kürsi ile Haşr suresinin son ayetlerinin özelliği içince Allah’ın yüce esmalarına dair bilgilerin verilmesidir. Bu ayetler Allah’ın şanının en etkili biçimde övüldüğü lafızlar olarak geçmektedir.  AYETEL KÜRSİ DİNLE:

  Uzun panik atak duasında önce Ayetel Kürsi ardından Haşr suresinin son üç ayeti kerimesi okunur. Buna göre uzun panik atak duasının sözleri şöyle olacaktır:  ''Bismillahirrahmanirrahim
  Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti ve mâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüs semâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.
  Huvallahulleziy la ilahe illa huve ‘alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu. 
  Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu’minul muheyminul ‘aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi ‘amma yuşrikune.
  Huvallahul halikul – bariy-ulmusavviru lehum’esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel’ardı. Ve huvel’aziyzulhakiymu. (amin)''  Büyük alimler uzun panik atak duasını her sabah ve her gece birer defa okuyan müminlerin inşallah panik atak dahil tüm ruhsal ve bedensel rahatsızlıklara karşı hıfzolunacaklarını (korunacaklarını) beyan etmişlerdir.  SAĞLIK İÇİN DUA


  Peygamberimiz (s.a.v.) bunu ehli beytine emrettiği gibi, kendisi de o zamanın olanakları dahilinde tedavi yollarına başvurmuş, sağlığını koruma yolunu seçmiştir. Bunun yanı sıra sağlığını manevi yöntemleri kullanarak, tedavi etme yollarını tercih etmiştir. Bu sebeple çeşitli dualar ve ayetler okumuştur. Bizlerde bu dualardan okuyarak, sağlığımızı korumak için Yüce Rabbimizden yardım isteyebiliriz.  "Allahümme inni es'elüke'l afve ve'l afiyete fi'd dünya ve'l ahırah." Meali, "Allah'ım! Senden dünyada ve ahirette af, sağlık, sıhhat ve nimet diliyorum."  "Allahümme inni e'uzü bike mine'l cüzzamı ve'l barasi ve'l cünuni ve seyyi'il eskam." Meali, "Allah'ım! Cüzzamdan, delilikten, barastan ve hastalıkların en kötüsünden sana sığınırım."  "Bismillahi yübrike min külli yesfike ve min şerri hasidin ve min şerri külli zi ayn." Meali, "Allah'ın adıyla, Allah sana bütün hastalıkların şifasını versin. Hasetçilerin ve nazarı değenlerin şerrinden sizleri korusun."  "Bismillah erkike min külli şey'in yü'zike ve min şerri külli nefsin ev aynin hasidin, Allahu yesfike, Bismillahi erkike." Meali, "Allah'ın adıyla seni rahatsız eden her şeyden, her türlü kötülükten kem gözden ve nefisten, Allah'tan korunmanı diliyorum. Allah sana şifa versin. Sana Allah adıyla korunma diliyorum."  "Ezhib'l be' se Rabbin naşi esfi ve entes safi la sifae illa safauke, sifauke la yügadiru sekama" Meali, "Ey insanların Rabbi! Şifa ver, şifa veren sensin. Senin vereceğin şifadan gayrı başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki, hiç bir hastalık kalmasın." Bu dua peygamberimizin bizzat okuduğu sağlık, şifa dualarındandır.  Bir bardak su içine 298 defa "Ya Rahman Celle Celalühü" okuyarak içen kişiler şifa bulur. Bunu her gün yapmak gerekir.  Sinirsel sorunları olan kişiler her gün 90 defa "Ya Melik, Ya Kuddüs Celle Celalühü" zikrini yapan kişiler sağlığına Allah'ın izniyle kavuşacaktır.  Bir bardak su içine 137 defa "Ya Mümin Celle Celalühü" okumak, hastalıklardan korunmaya sağlıklı yaşamaya vesile olur. Bunu beş vakit namazın sonrasında 137 defa okumak, kalplerin evhamdan korunmasına, evhamlara engel olur.  Hasta olan kişilere 161 defa "Ya Selam" esması okunursa, hastalar şifa bulur, sağlıklı günlerine kavuşur.  Hastalara 3 defa "Ya Şifae'l Kulüb" denir, sonrada 112 defa "Allahümme ente'l melikü'l hakku'llezi la ilahe illa ente ya Allah ve Selamü ya Kafi" okunursa Allah'ın izniyle sağlığına kavuşacaktır.  "Allahümme inni es'elüke sıhhate vel afiyete vel emanet ve hüznel hulkı verrıdae bilkaderi bi rahmetike ya Erhamerrahimin" Meali, "Ya Rabbi! Senden sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum. Emanete hıyanet etmemek, güzel ahlak ve kaderden razı olmak istiyorum. Ey merhamet sahiplerinin içinde en merhametlisi! Merhametin hakkı için, bunları bana nasip et!"  SİĞİL İÇİN DUA


  Siğil duası, elde, ayakta ya da vücudun farklı alanlarında çıkan siğillerin yok olması için okunan bir duadır. Siğil duası 3,5,7-40 defa okunarak, işaret parmağının siğillerin üzerinde gezdirilmesi, siğillere üflenmesi ve siğillerin kenarlarının kalem ile çizilmesi ile siğiller Allah'ın izni ile geçecek, Allah şifa verecektir.  Siğil Duası  ''Em ebremu emren fe inna mubrimun'' Bu ayet Zuhruf Suresi'nin 79. ayetidir.  Siğil Duası Anlamı  ''Yoksa onlar işi sağlam mı tuttular? Muhakkak ki asıl biz, işi sağlam tutanlarız.''  Siğil Duası  ''Ve yes'eluneke anil cibali fe kul yensifuha nesfa. (105. ayet) Fe yzeruha kaan safsafa.(106. ayet) La tera fiha ivecen ve la amta(107.ayet).  Siğil Duası Anlamı  ''Rasulüm! Sana dağlar hakkında sorarlar. De ki! Rabbim onları ufalayıp savuracak. Böylece yerlerini dümdüz, bomboş bırakacaklar. Orada ne bir iniş, ne de bir yokuş göreceksin.''  3 adet arpa ya da buğday çubuğu, siğillerin üzerine sürülür ve yukarıdaki ayetler (Taha suresinin 105, 106 ve 107. ayetleri) okunur ve çubuklar bir yere gömülerek çürümeye bırakılır. Çürüyen çubuklar ile beraber siğiller Allah'ın izni ile geçer.  UYUMAK İÇİN DUA


  "Ey uykuyu yaratan Rabbim, sana şükürler olsun" gibi içten yaptığımız dualar Allah'ın nazarında hoş karşılanır. Allah Rasulu'nun her tavsiyesinde hikmet vardır. Mutlaka her gece okumaya gayret edelim. Çünkü dua aynı zamanda bir şükür aracıdır. Uyumak istediğiniz ama uyuyamadığınız o anda hissedersiniz ki, uyku büyük bir nimettir. Bir kimse uyumak için yatağına uzandığı an günahlarına tövbe edip uyumalıdır, herkese iyilik yapacağına, uyandığı zaman kimseye fenalık etmeyeceğine niyet ederek yatmalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki; Hiç kimseye zulüm ve kin hissi duymadan yatanın günahları af olur. Peygamber efendimiz, yüzükoyun ve örtüsüz yatan birine "Bu Allah'u Teala'nın hiç sevmediği bir yatış şekli" buyurulmuştur. Abdestli yatana, o gece bir melek sabaha kadar "Ya Rabbi bu kulunu affet!" diye dua eder. Meleğin duası kabul olur. Bunun üzerine Rasulullah (s.a.s.) Hz. Ali (r.a.)'ya buyurdu ki; "Sizi, istediğinizden daha hayırlı bir şeye sevk edeyim mi? Yatağınıza girdiğiniz zaman otuz üç defa tespih "Subhanallah" otuz üç defa tahmid "Elhamdülillah" otuz üç defa tekbir "Allah'u Ekber" getirin Bu sizin için hizmetçiden daha hayırlıdır. buyurdu. Uyku duasını okuyarak dalacağınız uyku ile kalbin rahatlamasına ve dinlenmesine daha iyi olanak sağlar.  Uyumak İçin Dua  "Bismillahirrahmanirrahim"  "Rahman ve Rahim Olan Allah (c.c.) (c.c.)'in adıyla; "Allahumme eslemtu nefsi ileyke ve vec-cehtu veçhi ileyke ve fevvadtu emri ileyke ve elce'tu zahri ileyke amentü bikitabike'l-munzeli ve nebiyyike'l-mursel."  ''Allah'ım! Kendimi sana teslim ettim, yüzümü sana çevirdim, işimi sana bıraktım, sırtımı sana dayadım, indirilen kitabına ve gönderilen peygamberine iman ettim.''  Resulullah (s.a.s.) şöyle buyurdu ki; Sizden biriniz gece yattığından kalkar da sonra o yatağa yatmak üzere dönerse, o yatağı eteğinin ucu ile üç defa çırpsın, çünkü insan bilmez ki, kendisinden sonra yerine geçendir.  Yatınca da şöyle denir; "Bismikellahümme vada'tü cenbi ve bike erfa'uhu. İn Emsekte nefsi ferhamha ve in rededteha fahfezha bima tahfezu bihiibadeke's-satihin." Allah'ım, Senin adınla yanım üzere yattım. Onu Senin kuvvetinle kaldırırım. Eğer benim canımı alırsan, ona rahmet et ve eğer onu geri verirsen, uyandırırsan, salih kullarını koruduğun gibi onu koru. Bizlerinde bu tavsiyeleri yerine getirmemiz çok faydalı olacaktır. Bir manevi reçete olan bu dualar, ile birçok hastalığın oluşma riskini de azaltır. Dolayısıyla kalp daha az yorulur, uykuya dalmak daha kolaylaşır.  YÜZ GÜZELLİĞİ İÇİN DUA


  Güzellik duası öncesi "euzu besmele" çekilir ve ardından Hz. Peygamberin dualara başlarken okuduğu şu kısa cümle söylenir:  “Sübhane rabbiyel aliyyil a’lel vehhab”  Bu sözden sonra bir defa Fatiha suresi okunur. Ardından şu 12 esmanın her biri 3’er defa okunur.  "El-Musavvir, El-Latif, El-Mucib, El-Vedud, El-Hamid, El-Kadir, El-Muktedir, El-Batın, En-Nur, Er-Reşid, El-Azim, Er-Rahman."  Esmaların okunması bittikten sonra yine bir defa Fatiha suresi okunmaktadır.  Bu duayı 7 gün usulüne uygun okuyan kişinin Allah’ın izni ile cildi temizlenecek, yüzüne ışık gelecek, duruşu değişecek ve bizatihi kendisi de değişimi fark edecektir.  FATİHA SURESİ DİNLE:

  ZAYIFLAMAK İÇİN DUA


  Zayıflamak için dua, kendi içinde iki ayrı duadan oluşur. Bu dualardan “şifa duası” yemekten önce okunacaktır. Zira bu dua ile niyaz edilen şey, yenilen her türlü gıdanın kişiye şifa olması ve vücuda hiçbir şekilde zarar vermemesidir. Duanın tesiriyle inşallah kişi hem yediği yemeklerden lezzet alacak hem fazla yemekten kendisini alıkoyacaktır.  Yemekten sonra yapılan dua ise “şükür duası”dır. Bu dua, kulluk bilincinin en güzel ifade edildiği dualardan biri olup şahsın bir sonraki öğüne kadar herhangi bir şey yememesini sağlar. Şükür aynı zamanda ruhsal olgunluk sağlar ve kişiyi stresten uzak tutar. Öğün aralarında atıştırmanın daha çok psikolojik sebeplerden kaynaklandığı dikkate alındığında bu duanın önemi daha çok öne çıkar.  Zayıflamak için duanın yemeklerden önce okunan lafızları (şifa duası)  "Allahümme Rabben nâsi müzhibel yesi işfi enteş şâfi lâ şâfi illâ ente işfi şifâen lâ yuğâdiru sekamen."  Bu şifa duası aslında bir hadisi şerif olup Buhari tarafından nakledilmiştir.  Zayıflamak için duanın yemeklerden sonra okunacak sözleri (şükür duası)  “Allahümme innî eselüke min hayri mâ seleke minhü nebiyyüke Muhammedün. Ve neûzü bike min şerri meste âzeke minhü nebiyyüke Muhammedün. Ve entel Müsteân, ve aleykel belâğ, ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh.”  Bu şükür duası da şifa duası gibi sahih kaynaklardan (Buhari ve Tirmizi) rivayet edilen bir hadisi şeriftir. Bu duayı Hz. Peygamber "bütün duaların hikmetini içinde barındıran dua" sözleriyle överek ona özel bir anlam vermiştir.  ZİHİN AÇIKLIĞI İÇİN DUA


  Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in dediği gibi hacamat olmak, insanın aklını ve zihninin kuvvetini artırır. Allah ile konuşmanın, dertleşmenin, O'na olduğundan itiraflarımızın söylemenin ve O'na aciz bir kulu olduğumuzu söylemek dua ederek yerine getirmektir. Öyle dualar ki, bir şey istendiği zaman bile sevap yazar, bizleri olduğundan fazla sever, Lütfunu bizlere gösterir, bizler de isteklerimizi söyleriz, O da bizlere keremini. Zihin açıklığı için edilen dualarla genellikle öğrencilerin zihinleri zinde ve daha çabuk öğreneceklerini göreceklerdir. Bizlerin dualarımıza her daim okuması, zihnim açılsın diye oturup bakmamak olacaktır. Allah'ımız duayı çok okuyan kulunu sever. Bu dualarla okuyan kimselerin zihni açılır ve daha iyi anlaması için aklında kalır. Zeka ve zihin açıklığı dualarını okumak gerekir.  Zihin Açıklığı İçin Dualar  "Bismillahirrahmanirrahim  Allhümme elhimni ilmen a'lemu bihi evamirake ve nevahiyeke; ve'rzukni fehmen a'lemu bihi keyfe ünacike Ya Erhamer-rahimin."  Anlamı: Ey merhametlilerin merhametlisi Allah'ım! Senin rahmetinden niyaz ediyorum ki; Peygamberlerine verdiğin anlayış ve hafıza kabiliyetinden ve yakın meleklerine verdiğin ilham kabiliyetinden bana da ver.  "Bismillahirrahmanirrahim
  Allahümme'rzukni fehme'n -nebiyyine ve hıfza'l murseline ve ilhame'l-melaiketi'l-mukarrebine bi rahmetike Ya Erhamer-rahimin.''  Anlamı: Ey merhametlilerin en merhametlisi Allah'ım! Senin rahmetinden istiyorum ki; Peygamberlerin anlayışını ve onların hafızası gibi hafızayı ve kendine yakınlaştırdığın meleklerin ilhamını bana lütfet.  "Bismillahirrahmanirrahim"  Allahümme ekrimni bi nuri'l-fehmi ve ahricni min zulümati'l-vehmi ve'ftah li ebvabe rahmetike ve'nşur aleyye min hazaini ilmike Ya Erhamer-rahimin.''  Anlamı: Ey merhametlilerin en merhametlisi Allah'ım! Bana anlayış nuru ihsan et. Beni vehim karanlıklardan kurtar. Rahmet kapılarını aç ve ilim hazinelerinden bana lütfet.  "Bismillahirrahmanirrahim  Rab biş rah li sadri ve yessirli emri vahlül ugde tem mil li sani yefga hü gavli rabbi gadadeytini minel mülki ve allemteni minte'vilil ehadis rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhigni bissalihin.''  Anlamı: Ey rabbim göğsüme genişlik ve rahatlık ver. İşimi kolaylaştır. Dilimin Bağını çöz ki sözümü anlasınlar. Rabbim anlamı ve ilmimi arttır.  "Bismillahirrahmanirrahim
  Rabbi edhılni müdhalen sıdkın ve ahricni muhrace sıdkın ve'c'al li min ledünke sultanen nasira.''  Anlamı: Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çıkar. Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle.  "Bismillahirrahmanirrahim
  Ya Hayyu Ya Kayyum, Bi Rahmetike esteğisu.''  Anlamı: Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum.

  Yorum Ekle
  Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
  Yorumlar
  En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.