SON DAKİKA
Hava Durumu

Derece kademe hesaplama nasıl yapılır? 657 memurlar için 2020 yılı detayları

Derece kademe hesaplama ve tablosu ile alakalı tüm sorularınızın cevabı yazımızda. Memur kadro ve derece hesaplaması; öğretmen, sağlık personeli, din görevlileri, emniyet mensupları, jandarma, sahil güvenlik, mülki idare amirliği için tüm detayları okuyabileceksiniz. Derece ve kademeyi etkileyen faktörler nelerdir? Memur kadrosu almak için istenen şartlar nelerdir? Takla kademesi nedir? İnternet üzerinden derece ve kademe hesaplama nasıl yapılır? Ayrıntılı anlatımı inceleyebilirsiniz.

Haber Giriş Tarihi: 08.12.2019 13:07
Haber Güncellenme Tarihi: 31.12.1969 23:00
https://gazetebanka.com/
Derece kademe hesaplama nasıl yapılır? 657 memurlar için 2020 yılı detayları

Derece kademe hesaplaması memur olarak görev yapan vatandaşlar için önemli bir konudur. Memurların derece kademe hesaplaması görevde yükselmelerini değerlendirebilmeleri açısından önemlidir.Ayrıca yıllar geçtikçe değişen derece ve kademe durumuna göre memurların sosyal hakları ve maaşlarında bir takım değişiklikler olur.MEMURLUKTA DERECE KADRO HESAPLAMA VE DÜZENLEME


Memurluk yapan kişilerin kadro, derece ve kademe hesaplamaları için ilk belirlemeler Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından koordineli yapılan bir çalışma ile hesaplanır.657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu temel alınarak, bütün devlet kurumları için ayrı ayrı olmak üzere gerekli olan kadro sınıfı, kadro derecesi, bu kadroda çalışacak kişilerin unvanı ve bu kapsamda kaç kişi çalışabileceğine dair hesaplamalar yapılır ve hesaplama sonucu elde edilen bilgiler ilan edilir. Bu bilgiler ışığından devlet memuriyetine alım yapılır. Emekli olan personelin yerine alınabilecek personel sayısı hesaplaması vs. gibi düzenlemeler bahse konu bilgiler esas alınarak yapılır.MEMUR KADROLARI DERECE KADRO HESAPLAMA


Memurlar kadro adı altında çeşitli gruplara ayrılırlar.  Bu kadrolar memurun ne iş yapacağını ya da hangi bölümde çalışacağına dair bilgi verir. Sözgelimi bir veteriner, veterinerlik kadrosunda görev yapar. Ya da bir mühendis, mühendislik kadrosunda görev yapar.Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi bazı kadrolar belli bir meslek ve/veya kariyer gerektirirken büro kadrosunda çalışmak ya da icra kadrosunda olmak da memurun istihdam edileceği bölümü tanımlar. Bütün bu kadroların dereceleri ve kademeleri vardır. Zaman içinde insanlar görevlerinde tecrübe kazandıkça dereceleri 1 numara küçülür. En son olarak uzun bir süre çalışıldıktan sonra 1. Dereceye ulaşılır. Memuriyette 1. Derece en üst basamak sayılmaktadır.Her dereceye bağlı kademeler vardır. Kademeler ise yıllar geçtikçe derecenin tersine artış gösterirler. Yani yıllar içinde derece azalır kademe ise artar. Her derece kendi içinde 3 kademe taşır.MEMUR SINIFLANDIRMASI NASILDIR?


Memurlar sınıflara ayrılır. Daha sonra bu sınıfların altında da kadrolar oluşur. Kadroların da kendilerine bağlı dereceleri ve kademeleri vardır. Aşağıda bütün bu terimler tek tek anlatılmaktadır.Genel İdari Hizmetler Sınıfı

Genel idari hizmetler sınıfına dahil olan memurlar şunlardır: • Yönetimde görev alan personel,
 • Büro hizmetlerinde görev alan personel,
 • İcra dairesinde görevli personeldir.


Teknik Hizmetler Sınıfı

Teknik hizmetler sınıfına dahil olan memurlar şunlardır: • Mühendis,
 • Yüksek mühendis,
 • Yüksek mimar,
 • Mimar,
 • Jeolog,
 • Hidrojeolog,
 • Fizikçi,
 • Jeofizikçi,
 • Fizikçi, 
 • Matematikçi,
 • Kimyager,
 • İstatistikçi,
 • Yöneylemci,
 • Ekonomist,
 • Şehir plancısı,
 • Yüksek bölge plancısı,
 • Fen memuru, 
 • Tekniker,
 • Teknisyen unvanı ile çalışan personel teknik hizmetler sınıfına girer.


Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı

Sağlık hizmetleri ile yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil olan memurlar şunlardır: • Doktor,
 • Diş doktoru,
 • Eczacı,
 • Veteriner,
 • Biyolog,
 • Diyetisyen,
 • Psikolog,
 • Fizyoterapist,
 • Ebe,
 • Hemşire,
 • Hemşire yardımcısı,
 • Çevre sağlığı teknisyeni,
 • Sağlık memurudur.


Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı

Eğitim ve öğretim sınıfında görev yapan personel grubu öğretmenlerdir.Avukatlık Hizmetleri Sınıfı

Avukatlık sınıfında görev yapan personel grubu avukatlardır.Din Hizmetleri Sınıfı

Dini hizmetlerde bulunan memurlardır.Emniyet Hizmetleri Sınıfı

Emniyet hizmetleri sınıfında görev yapmakta olan memurla şunlardır: • Polis,
 • Komiser,
 • Baş Komiser,
 • Bekçi,
 • Komiser muavini,
 • Emniyet müfettişi,
 • Emniyet amiri,
 • Polis müfettişi,
 • Emniyet müdürüdür.


Jandarma Hizmetleri Sınıfı

Jandarma hizmetleri sınıfında görev yapmakta olan personel şunlardır: • Subay,
 • Astsubay,
 • Uzman Jandarmadır.


Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı

Sahil güvenlik hizmetleri sınıfında yer alan personel Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarında yer alan subayla ve astsubaylardır.Yardımcı Hizmetler Sınıfı

Yardımcı hizmetler sınıfında görev alan personel şunlardır: • Temizlik görevinde çalışanlar,
 • Onarım görevinde çalışanlar,
 • Çeşitli evrakları taşıma /toplama görevini yerine getiren memurlardır.


Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı

Mülki idare amirliği hizmetleri sınıfında görev alan personel şunlardır: • Kaymakam,
 • Vali,
 • İçişleri Bakanlığı merkez biriminde çalışan personel,
 • İçişleri Bakanlığı İllerde çalışan personeldir.


Yukarıda belirtilen sınıflandırmaya göre, gruplara ayrılan memurlar daha sonra çalıştıkları birime göre veya mesleklerine göre kendilerine tahsis edilen kadrolarda çalışırlar.MEMURİYETTE DERECE KADEME HESAPLAMA NASIL YAPILIR?


Memuriyette derece kadro hesaplama işlemi başlangıçta karışık gibi görünse de aslında çok basittir. Memur olarak göreve başlayan kişinin daha önce herhangi bir yerde çalışıp çalışmadığına ve/veya mezun olduğu okula göre başlangıç derecesi belirlenir.Tanımdan da anlaşılacağı gibi her memurun başlangıçtaki derece ve kademesi farklı olsa da genel olarak memurlar 9. derece 1. kademeden göreve başlarlar.Bu durumda başlangıç derecesi 9 -1 ise, biri yıl memuriyetten sonra gelinecek derece yine 9.derecedir kademe derecesi 2 ‘dir. Yani 9-2 olmuştur. Bir yıl daha geçtiğinde ise ulaşılan basamak 9-3 ‘dür. Ertesi sene ise 8-1 olunur. Her derecede 3 kademe vardır.Her 1 yılda da 1 kademe atlandığı düşünülürse bu demektir ki, her 3 yılda bir derece terfi edilir. Derece kadro hesaplama örneği aşağıda verilmiştir.İlerleme şöyledir: • 9/1
 • 9/2
 • 9/3
 • 8/1
 • 8/2
 • 8/3
 • 7/1
 • 7/2
 • 7/3
 • 6/1….


Memurun Kadro Alması İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Memurların kadro ilerlemesi için koşullar şunlardır: • Her bir kademede ileri gitmek için 1 yıl boyunca çalışılmalıdır.
 • Bir üst kademe ya da dereceye çıkılabilmesi için devletin tahsil ettiği boş kadro bulunması gereklidir.
 • Memurun kademe ve/veya derece ilerleyebilmesi için aday memuriyet döneminin bitmiş olması ve asaletinin tasdik edilmiş olması gerekir.


Memurun Derece ya da Kadrosunun Yükselmesinde Etkili Faktörler Nelerdir?

Memuriyette derece ve/veya kadro yükselmesini hızlandıran ya da geciktiren haller şunlardır: • Aynı kademede 1 yıl görev yapmak bir ileri kademeye geçilmesini, aynı derecede 3 yıl görev yapmak, derece ilerlemesini sağlar.
 • Herhangi bir okulda önlisans/lisans/ yüksek lisans eğitimi tamamlandığında memuriyette ekstra derece veya kademe ilerlemesi olur.
 • Herhangi bir memur 8 yıl boyunca hiç ceza almadan görev yaptığı takdirde mükafat olarak 1 kademe ilerleme hakkı tanınır.
 • Bazı durumlarda devlet çeşitli düzenlemeler yolu ile memurların 1 derece ya da kademe ilerlemesini sağlayabilir.


Takla Kademesi Nedir?

Takla kademesi bir önceki bölümde anlatıldığı gibi 8 yıl boyunca hiç ceza almayan memurun devlet tarafından verdiği mükafat kademesi, takla kademesi olarak adlandırılır. Bahse konu memur 8 yıllık süre zarfında herhangi bir disiplin cezası alırsa devletin vermiş olduğu bir kademe ilerlemesi hakkını kullanamaz.Derece Kademe Hesaplama İçin Önemli Parametreler

Derece kademe hesaplamasında göz önünde tutulan konular şunlardır: • Sorgulama yapan kişinin işe başladığı tarih ve başlangıç derecesi,
 • Sorgulama yapılan gün itibariyle bulunulan kademe,
 • Sorgulama yapan kişinin kalkınmada öncelikli bir kurumda görev alıp almadığı,
 • Sorgulama yapan kişinin hazırlık okuyup okumadığı,
 • Sorgulama yapan kişinin takla kademe alıp almadığı,
 • Askerlik görevi dışında her hangi bir şekilde ücretsiz izin alınıp alınmadığı,
 • Sorgulama yapan kişinin daha önceki yıllarda memuriyeti olup olmadığı,
 • Sorgulama yapan kişinin mezun olduğu okuldur.


İnternet Üzerinden Derece Kademe Hesaplama

Yukarıda yazılanların dışında daha özel durumlar ya da daha ayrıntılı bilgiler edinilmek istendiği durumda derece kademe hesaplama işlemi için çalışılan kurumun personel dairesi ya da muhasebe bölümüne giderek sorgulama yapılabilir.

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.