SON DAKİKA
Hava Durumu

Hangi Bankalar Ticari Kredi Veriyor? Başvurusu ve Şartları

Haber Giriş Tarihi: 11.07.2019 14:52
Haber Güncellenme Tarihi: 31.12.1969 23:00
https://gazetebanka.com/
Hangi Bankalar Ticari Kredi Veriyor? Başvurusu ve Şartları

Bankalar ticari kredi verirken uyguladıkları faizleri güncellediler.  En kolay ticari kredi veren bankalar şunlardır:

 • Vakıfbank,
 • GarantiBankası,
 • Halkbank,
 • YapıKredi Bankası
 • Akbankolarak sıralanabilir.
Ticari Kredi Nedir?

Ticari kredi ticaret yapan işletmelerin işletme sermayesini desteklemek amacıyla verilen kredilerdir. Ticari kredi alındıktan sonra alınan kredi bir başka kolda kullanılamaz. Ticari krediler geri ödemelerinde diğer bütün krediler gibi faiz uygulanan kredilerdir. Ticari kredi, verilmesindeki asıl amaç işletme sahibine maddi destekte bulunmak, borç transferi yapabilmesini sağlamak, borç birleştirme ya da kredi kartı borcu kapatmasını sağlayarak işlerini yürütebilmesinde kolaylık sağlamaktır.  

Ticari Kredi Alma Koşulları

Ticari kredi almak için gereken şartlar şunlardır:

 • Ticarikredi kullanabilmek için öncelikle başvuru sahibinin aktif çalışan birişletmesi olmalıdır.
 • Ticarikredi vermek için bankalar başvuruda bulunulan işletmeye ait mali verilere,işletmeye ait finansman raporuna bakarlar.
 • Başvurusahibinin ya da işletmenin geçmiş dönemlerinde kredi notunu düşüren ödemeleriolması, daha önceden bankalarla ihtilafa düşmüş olması bankadan ticari kredialma olasılığını azaltır.
Ticari Kredi Başvurusu

Ticari kredi başvurusu şubeye gidilerek yapılabilir. Fakat işletme sahipleri bu konuda daha çok online başvuruda bulunmayı pratik buluyorlar. Bilhassa büyük işletmeler bu yolu zaman tasarrufu açısından daha çok tercih ediyorlar.

Ticari kredibaşvurusunda izlenen yol şudur; Banka başvuru sahibinin isteğini inceler veuygun bulduğu takdirde ne kadar krediyi hangi koşullarda verebileceğini başvurusahibine iletir. Ticari işletme yetkilisi bu koşulları uygun bulup kabul ettiğitakdirde bankanın istediği bütün evrakları toplayıp teslim eder. Bunun akabindebanka kullandıracağı krediyi işletme hesabına aktarır.

Ticari Kredi İçin İstenen Belgeler

Ticari kredi için istenen evraklar genel olarak şunlardır:

 • Ticaretodası kaydı,
 • Resmigazete nüshası,
 • İmzasirküleri
 • Vergilevhasıdır.

Bankalar kendi bankacılık kuralları uyarınca daha farklı belgeler, teminat ve/veya kefil de isteyebilir.

Ticari kredi Türleri

Ticari kreditürleri iki ana başlık altında incelenir. Bunlardan birinci grupta olanlarkredinin geri ödenme sıklığına bağlı olarak sınıflandırılan şunlardır:

 • Rotatif Kredi: Rotatif kredilerde işletme hem krediyi ödeyip, hem tekrar kredi alabilir. Buradaki döngü aşağı yukarı kredi kartı harcaması gibi düşünülebilir.
 • Spot Kredi: Spot kredilerde borçluya tanınan ödeme süresi boyunca kredi faizi sabit kalır. Vade bittiğinde, anapara da faizi ile birlikte ödenmiş olur.

İkinci grupise kredi vadesine göre sınıflandırılır. Kredi vadesine göre sınıflanan ticarikredi türleri şunlardır:

 • Kısavadeli (borcun geri ödemesi 12 ay veya daha erkendir)
 • Ortavadeli (Borcun geri ödeme süresi 12-60 aydır)
 • Uzunvadeli (Borcun geri ödeme süresi 60 aydan fazladır) geri ödeme kredilerdir.
Yapı Kredi Bankası Ticari Kredi

Yapı Kredi bankası çeşitli başlıklar halinde ticari kredi vermektedir. Bu kredi türleri şunlardır:

Nakit Destek Kredisi

Nakit destekkredisi işletmenin çeşitli gereksinimlerini karşılamaya yönelik olarak başvurusahibine tahsis edilen kredilerdir. Bu krediyi kullanmak için banka tarafındanbelirlenmiş bir üst limit bulunmuyor. Kredi geri ödeme vadesi ise 36 aydır.Geri ödeme için esnek bir plan uygulanabiliyor. Başvuru sahibinin tercihinegöre 3 ayda, 6 ayda ya da her ay eşit taksitlerle ödenebiliyor. İlk 6 ay geriödeme yapmadan da kullanılabilen bir kredi türüdür.

Makine Donanım Kredisi

Makinedonanım kredisiişletmenin faaliyet alanında kullanmak istediği birinci ya da ikinci el makine,cihaz ya da aletlerin alınmasına gerekli mali desteğin sağlanması için verilir.Geriödeme vadesi en fazla 60 ay ilesınırlandırılmıştır. Makine donanım kredisi kullanılabilecek maksimum miktarı,alınması istenen malzemenin KDV’siz faturasının toplam tutarı kadar olabilir.Kredi geri ödeme koşulları ise banka ve başvuru sahibinin anlaşmasına bağlıolarak aylık, 3 aylık ya da 6 aylık eşit taksitler halinde ödenebilir.

Ödemesi Kolay Turizm Kredisi

Ödemesikolay turizm kredisi, turizmiş kolunda çalışan işletmelerin olası yatırım ihtiyaçlarının karşılanmasıamacıyla işletme sahibine kullandırılır. Bahse konu kredi için belirlenmişmaksimum bir limit yoktur. Geri ödeme vadesi ise banka tarafından en fazla 36ay ile sınırlandırılmıştır. Bu sektördeki kazanç miktarı sezona bağlı olarakdeğiştiği için geri ödeme vade aralıkları de 8 ayda bire kadar uzatılabiliyor.Fakat yılda en az 4 kere ödeme yapılması zorunluluğu vardır.

Sezona Hazırlık Kredisi

Sezona hazırlık kredisi, turizm iş kolunda faaliyete bulunan işletmelerin, sezon açılmadan önce yapmak zorunda oldukları hazırlıklar ve tadilat, yenilenme vb. masraflar için kullandırılan kredidir. Geri ödeme vadesi en fazla 36 ay ile sınırlandırılmıştır. Geri ödeme koşulları başvuru sahibinin tercihine göre esnek olabilir. Her ay ya da 3 ayda, 6 ayda bir ödemeli seçenekler de banka tarafından kabul edilmektedir.

Bunlardan başka Yapı Kredi bankasının kullandırdığı ticari krediler arasında bulunan kredi türleri şunlardır:

 • Yatırımdestek,
 • Fuarve sergi katılım destek,
 • AR-GEdestek,
 • Ofisekipman,
 • Araçve filo,
 • Fikirbenim,
 • Taksi
 • Franchising,
 • 2BArazi kredisidir.
Akbank Ticari Krediler

Akbank ticari kredileri direk internet üzerinden kullanılabilir. Akbank’ın ticari krediler başlığı altında topladığı krediler şunlardır:

 • Gönlünegöre öde,
 • Olduğundaöde,
 • Leasing,
 • KGFteminatlı,
 • Yabancıpara,
 • İskonto/İştira,
 • GayriNakdi krediler
 • KOSGEB‘’0’’ faizli işletme
 • İşlek(rotatif)
 • Spot,
 • Tarım,
 • Nakityönetimi
 • Projeve yatırım kredileridir.
İş Bankası Ticari Kredi Türleri

İş bankası ticari krediler adı altında verdiği kredileri KOBİ kredileri, nakdi krediler ve gayrı nakdi krediler olarak ayırıyor. Nakdi kredilerin ayrıldığı başlıklar ise şunlardır:

 • Borçlucari hesaplar,
 • Sabitfaizli Rotatif (BHC) ,
 • Spot,
 • Erkenkapama özellikli,
 • İş’teGüneş,
 • Lisanssızelektrik üretimi,
 • Altın,
 • Ticaritaşıt ve filo,
 • TLÇek iskonto/iştira,
 • TLihracat,
 • İhracatdöviz,
 • Yatırım,
 • Güniçi kasa kolaylığı,
 • Yabancıpara,
 • Tedarikçi,
 • Yabancıpara
 • Yurtiçi döviz,
 • Projefinansmanı,
 • Kiratemlikli,
 • İşyerikira,
 • Forfaiting,
 • Ülke,
 • İskontoiştira,
 • Ortavadeli ekipman,
 • Makine/Ekipmanihracat
 • Kurkorumalı döviz kredileridir.

Ticari kredi veren bankalar arasında en kapsamı desteği sağlayanbanka İş Bankasıdır.

QNB Finansbank Ticari Kredi Desteği

QNB Finansbank ticari kredileri üç başlık halinde tüketiciye sunuluyor. Bu başlıklar şunlardır:

 • Kısavadeli,
 • Ortave uzun vadeli,
 • Ticarive kurumsal KGF kredileridir.
Garanti BBVA Ticari Kredi

Garanti BBVA tarafından verilen ticari krediler aktif hesap, döviz kredisi, akreditif ve spot krediler başlıkları altında toplanıyor.

Vakıfbank Ticari Krediler

Vakıfbank da ticari kredi veren bankalar arasında bulunuyor. Vakıfbank ticari kredilerini nakit krediler, gayrinakdi krediler ve proje kredileri olarak sınıflandırıyor.

Denizbank Ticari Kredi

Denizbank kredi hizmetleri arasında ticari kredileri de kullanıcılarına sunuyor. Bu kredi grupları şunlardır:

 • TLNakdi,
 • YabancıPara Nakdi
 • Dışticaret finansmanı,
 • GayrıNakdi kredilerdir.
Ziraat Bankası Ticari Kredi Desteği

Ziraat Bankası ticari kredileri şunlardır:

 • Rotatif,
 • Güniçi,
 • İskonto,
 • Nakityönetimi,
 • Spot,
 • Döviz,
 • Ekonomideğer kredisidir.
ING Bank Ticari Krediler

ING Bank ticari kredileri taksitli ticari krediler adı altında kullanıcılarına sunuyor. Bu kredilerden KOBİ’ler ve ticari firmalar yararlanabiliyor.

Halkbank Ticari Destekler

Halkbank tarafından verilen ticari/kurumsal krediler nakdi ve gayri nakdi krediler olarak iki bölümde inceleniyor. Nakdi kredi çeşitleri şunlardır:

 • Rotatif,
 • Spot,
 • Ortakkazanç,
 • Aylıkeşit taksitli,
 • Büyüyenihracatçı,
 • İhracat,
 • Döviz,
 • Eximbank
 • Ortauzun vadeli kredilerdir.
Şekerbank Ticari Kredileri

Şekerbank ticari kredileri şunlardır:

 • Nakit,
 • Gayrınakit
 • EKOkredi,
 • Projefinansmanıdır.
Kuveyt Türk Katılım Bankası Ticari Destek

Kuveyt Türk Katılım Bankası ticari kredileri 4 ana başlıkta toplanıyor. Bu başlıklar şunlardır:

 • Nakdifinansman
 • Gayrınakdifinansman,
 • Leasing,
 • KrediGaranti fonudur.

Aktif olarak ticari kredi veren bankalar veverdikleri kredi türleri bunlardır.

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.