SON DAKİKA
Hava Durumu

Devlet Destekli Kobi Kredisi Başvurusu

Haber Giriş Tarihi: 18.09.2019 17:27
Haber Güncellenme Tarihi: 31.12.1969 23:00
https://gazetebanka.com/
Devlet Destekli Kobi Kredisi Başvurusu

Devlet destekli Kobi kredisi almak için KOSGEB desteklerine başvuru yapılmalıdır. Daha önceden kurulmuş olan Kobiler ve KOSGEB girişimcilik destek eğitimleri aracılığıyla sıfırdan kurulan Kobiler için, KOSGEB tarafından belirlenmiş faizsiz kredi ve hibe destekleri bulunmaktadır. Krediden faydalanmak isteyen Kobilerin; KOSGEB veri tabanına kayıt olmaları gerekmektedir. Başvurusu onaylanan Kobiler, KOSGEB veri tabanına kaydedilecektir.KOSGEB Kobi Desteği Başvurusu Yapmak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?
Kobi destek kredisi başvuru koşulları şu şekilde sıralanmaktadır:
 • İşletmelerin KOBİ niteliğine sahip olması gerekmektedir.
 • Hizmet verilen sektörün ticari odalarına kayıt yaptırılmak zorundadır.
 • İşletmeler sıfırdan kurulmak isteniyorsa girişimcilerin; KOSGEB girişimcilik destek programı uygulamalı eğitimlere katılması ve sertifika alması gerekmektedir.
 • İşletmelerin yakın akrabalardan devralınmaması gerekir.
 • İşletmelerin kurulumu, girişimcilik sertifikası alındıktan sonra gerçekleştirilmek zorundadır. Girişimcilik sertifikası alınmadan önce temin edilmiş malzemeler ve yapılan harcamalar; KOSGEB faizsiz kredilerine dahil edilmeyecektir.
 • Kredi talep edilen ve KOSGEB bünyesinde kurulan işletmelerin, KOSGEB veri tabanına kayıt ettirilmesi gerekir.
 • İşletmelerin tüm hedeflerinin ve planlarının yer aldığı, detaylı iş planı hazırlanmalıdır.
 • Destek başvurusu yapılan süre içerisinde, girişimci adaylarının aynı sektörde bir işletmesi bulunmamalıdır. Ayrıca kişiler ait başka işletmelerin de olmaması gerekir.
 • İşletmeler adına, daha önce KOSGEB desteği kullanılmamış olmalıdır. Ortaklardan bir tanesi, önceki işletmesi için KOSGEB desteğinden faydalanmışsa, başka bir ortağın başvuru yapılması gerekir.
 • İşletme için alınan tüm ürünlerin ve yapılan tüm harcamaların faturası olmak zorundadır. Alınacak makinelerin, üçüncü derece kan hısımlığı bulunan yakın akrabalardan satın alınmamalıdır.
Devlet Destekli Kobi Kredi Başvurusu İçin Hangi Belgeler İstenir?
Kobi destek kredisi başvuru evrakları aşağıda sıralanmıştır:
 • Başvuru sahibi ve Kobi'nin diğer ortaklarının nüfus cüzdanı fotokopileri
 • Oda kayıt belgesi
 • İşletmenin kuruluş ruhsatı
 • Güncel vergi levhası
 • Yıllık geliri gösteren gelir tablosu
 • Bilanço ve ticaret sicil gazetesi
 • İşletmeye ait Kobi belgesi
 • İşletmenin yer aldığı yapı ve arazinin tapusu ya da kira kontratı
 • İş planı
 • Girişimcilik sertifikası
 • İşletmenin izin belgeleri
KOSGEB Kobi Kredisinin Detayları Ve Kredi Limitleri
KOSGEB KOBİ kredisi özellikleri aşağıda detaylıca açıklanmıştır:
 • Mikro ya da küçük ölçekte teknolojiye sahip olan işletmelerin giderlerinin karşılanması amacıyla; 100 bin TL’ye kadar faizsiz kredi alınabilir.
 • Orta büyüklükte teknolojiyle donatılmış işletmeler için 200 bin TL üst limitli olmak şartıyla, faizsiz destek kredisi verilmektedir.
 • Büyük ölçekli teknolojiye sahip işletmelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, 300 bin TL değerinde faizsiz kredi alınabilir.
KOSGEB faizsiz kredilerin üst limiti 500 bin TL’ye kadar çıkarılmaktadır. Faizsiz KOSGEB kredisinin yanında, 50 bin TL değerinde hibe destek kredisi de alınmaktadır. Hibe destek kredisinin limitleri ve harcama çeşitleri aşağıda belirtilmiştir:
 • İşletmenin kuruluş aşamasında ortaya çıkan masraflar için 2 bin TL değerinde hibe desteği verilmektedir. Desteği üst limiti kurul kararıyla 5 bin TL’ye kadar çıkarılmaktadır.
 • İşletmelere ait; makine, yazılım, donanım ve ofis giderlerinin karşılanması amacıyla 18 bin TL limitli hibe kredisi desteği sağlanmaktadır. İşletmelerin ihtiyaçlarına göre kurul kararı çıkarılarak; hibe desteğinin %50’si oranında daha ekleme yapılabilir. Makine ve teçhizat giderleri için ödenecek en yüksek hibe limiti 27 bin TL olarak belirlenmiştir.
 • İşletmelerin kira giderleri, kuruluştaki genel harcamalar ve işletme içerisindeki ufak ihtiyaçların tamamının karşılanması için; 30 bin TL değerinde hibe desteği alınmaktadır. Desteğin yetmediği düşünüldüğü zaman, kurul tarafından desteğin %50’si oranında hibe daha eklenir ve desteğin net limiti 45 bin TL olarak belirlenir.
Kurul kararı olmaksızın, KOSGEB tarafından verilecek hibe desteğinin üst limiti 50 bin TL olarak belirlenmiştir.KOSGEB Kobi Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?
KOSGEB Kobi destek kredisi başvurusu için yapılması gereken işlemler, tüm detaylarıyla aşağıda belirtilmiştir:
 • KOSGEB bünyesinde kurularak Kobi olacak işletmelerle, daha önce kurulup Kobi niteliği almış işletmelerin destek başvurusu adımları birbirinden farklıdır.
 • Yeni kurulan ve eskiden eri faaliyette olan Kobilerin, KOSGEB veri tabanına kayıt ettirilmeleri gerekmektedir.
 • KOSGEB bünyesinde sıfırdan kurulacak Kobilerin; girişimcilik destek programı sertifikası alındıktan sonra kurulmaya başlanması gerekir. Girişimcilik sertifikası alınmadan yapılan harcamalar geçersiz sayılacaktır ve kredi hesaplamasına dahil edilmeyecektir.
 • Önceden kurulan Kobilerin destek başvurusu yapmaları için, kosgeb.gov.tr adresinde yer alan “Kobi Destek Programı Başvuru Formu” bölümü üzerinden, başvuru formunu indirmesi ve formlarda talep edilen Kobi bilgilerinin eksiksiz şekilde girilmesi gerekmektedir. https://edevlet.kosgeb.gov.tr/EHizmetler?ReturnUrl=%2f linki kullanılarak, işletmenin KOSGEB’e dâhil olması için “İlk Kayıt” başvurusu yapılmalıdır.
 • Sisteme e-Kobi girişi yapılmalıdır.
 • Kobi destek beyannamesi doldurulmalıdır.
 • Yeni girişimciler tarafında, KOSGEB desteğiyle kurulan Kobiler için destek talep edilmek istendiğinde, aşağıda belirtilen linkteki başvuru formunun indirilmesi ve eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.https://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/Giri%C5%9Fimcilik/28.03_FRM.03.02.01(7)_Yeni_Giris%CC%A7imci_Desteg%CC%86i_Bas%CC%A7vuru_Formu.pdf
 • Başvuru formu indirildikten sonra, işletmeye ait girişimcilik iş planı ve diğer evraklar da hazırlanarak; KOSGEB bölge müdürlüklerine gidilmesi gerekir.
 • Gerçek ya da tüzel kişiler tarafından yapılacak başvuruların ilk şartı, işletmenin projesinin sunumunun yapılmasıdır.
İş planı sunu yapılıktan ve KOSGEB görevlileri tarafından detaylı inceleme süreci tamamlandıktan sonra, kredinin alınıp alınamayacağı belirlenecektir.KOSGEB Kobi Kredisi Onaylandıktan Sonra Nasıl Bir Süreç İşlemektedir?
KOSGEB destek başvuru süreci ve destek başvurusu onaylandıktan sonra yapılması gerekenler, şu şekilde sıralanmaktadır:
 • KOSGEB destek başvurusunun onaylandığını gösteren bilgilendirme mesajının çıktısı alınmalıdır.
 • Halkbank, Vakıfbank ya da Ziraat Bankası şubelerine giderek, destek onaylama belgesini göstermek gerekir.
 • Destek kredisi için banka tarafından istenen evraklar hazırlandıktan sonra, kredi kullanılmaya başlanabilir.
Kobi Destek Kredisi Verilen KOSGEB Programları Ve Detayları
KOSGEB destek programları hakkındaki tüm detaylar şu şekilde sıralanmıştır:
 • Gelişen İşlemler Kobi Destek Programı: İşletmelerin gelir gider dengelerini sağlamaları, piyasayı yakından takip etmeleri, sermayelerini kontrol etmeleri amacıyla danışmanlık hizmetleri verilmektedir.
 • Kredi Faiz Destekleme: İşletmelerin üretimlerini arttırmaları ve daha da gelişmeleri amacıyla faizsiz kredi veren program türüdür. Kredinin üst limiti 300 bin TL olarak belirlenmiştir ve 48 aya kadar vade uygulaması yapılmaktadır.
 • Genel Destek Programı: Kobilerin kuruluşları ve ilerleyişleri için ihtiyaç duyulan tüm eğitimlerin verildiği girişimci programıdır. Yurtiçinde fuar tanıtımı için destek paketleri, nitelikli eleman alımı için eğitim paketleri, lojistik hizmetleri ve danışmanlık destekleri verilmektedir.
 • TEKNOPAZAR: Teknoloji sektöründe hizmet veren Kobilere, uluslararası Pazar içerisinde yer açılmasını sağlayan destek programıdır.
Halkbank KOSGEB Kredisinin Detayları
Halkbank KOSGEB kredisi alma ve kredilerin geri ödeme özellikleri aşağıdaki gibidir:
 • KOSGEB kredilerinin geri ödemesinde kredi talep edilmemektedir.
 • Kredilerin çekilmesi için Halkbank şubelerine başvuru yapılmalıdır.
 • Sıfır faizli işletme kredisi adı altında; KOSGEB veri tabanında kaydı bulunan işletmelere 50 bin TL faizsiz kredi verilmektedir. Kredinin geri ödemesi için 60 aylık vade planlaması yapılır. Kredi alındıktan sonra, 12 ay boyunca herhangi bir ödeme yapılması talep edilmez.
 • KOBİ teçhizat ve makine alımı için verilen desteğin üst limiti 1.500.000 TL olarak belirlenmiştir. Kredinin alınmasından itibaren, ilk 6 ay için geri ödeme talep edilmemektedir. Kredinin geri ödemesi için 60 ay vade planlaması yapılmaktadır.
 • Kobilerin acil kredi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla; 100 bin TL limitli faizsiz kredi Kredinin alındığı tarihten itibaren, 12 ay geri ödeme talep edilmemektedir.
Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.