SON DAKİKA
Hava Durumu

Askerlik Borçlanmasına Kredi Veren Bankalar 2019

Haber Giriş Tarihi: 17.06.2019 19:34
Haber Güncellenme Tarihi: 31.12.1969 23:00
https://gazetebanka.com/
Askerlik Borçlanmasına Kredi Veren Bankalar 2019

Askerlik borçlanması için kredi alınabilecek bankalar 2019 yılının yükselen kredi faiz oranları ile birlikte emekliliğine günler sayan milyonlarca vatandaşımızın bu konu hakkında daha detaylı araştırma yapmasına neden olmaktadır. Sigortalı olarak çalışmış erkek çalışanlara belirli şartlar altında tanınmış olan askerlik borçlanması ile birlikte askerlik döneminde ödenmeyen prim günleri için borçlanma yolu seçilerek ödenmiş prim günü şartı sağlanmakta ve erken emekli olunabilmenin yolu açılabilmektedir. Askerlik borçlanması kredi veren bankaların hangileri olduğunu konusuna geçmeden önce bu yöntemi kullanarak emekli olmanın avantajlarını veya dezavantajlarını karşılaştırabilmek için;

 • Askerlikborçlanma şartlarının neler olduğu,
 • Askerlikborçlanması hesaplamasının nasıl yapıldığı,
 • Askerlikborçlanma başvurularının ne şekilde gerçekleştirildiği,
 • Askerlikborçlanması için kredi veren bankaların hangileri olduğu

Gibi önemli sorulara yanıt bulunması gerekmektedir. İlgili sorulara verilen yanıtlar eşliğinde erken emekli olma hayalinizin gerçekleşmesinin size neler kazandıracağı hakkında fikir sahibi olabilir veya askerlik borçlanması yaparak emekli olmanın aslında sizin için dezavantajlı bir durum olacağının kararını verebilirsiniz. Emekli olmayı düşünüyorsanız emekli olmak için kredi veren bankalar yazımızı inceleyebilirsiniz.

2019 Askerlik Borçlanması ŞartlarıNelerdir?

2019 yılında askerlik borçlanmasındanfaydalanma koşulları yerinegetirilerek kanun tarafından er, erbaş veya yedek subay hazırlık aşamalarındasigortasız olarak geçirilen süreler için borçlanma hakkı erken emeklilik hayalikuran vatandaşlarımız için mümkün olmaktadır. Askerlik borçlanması yapmakisteyen vatandaşlarımız;

 • Askerliğifiili olarak yapmak (askerlikten muaf olmamak),
 • Askerliğier veya erbaş olarak yapmak

Şartlarınıyerine getirmesi yeterlidir.

2019 Askerlik Borçlanması Başvurusu NasılYapılır?

Askerlik borçlanmasına başvuru 2019 yılı için geçtiğimiz yıllara benzer şekilde yapılmakta olup başvuru yapacak olan vatandaşlarımızın bağlı oldukları sigorta kollarına göre başvuru noktalarına dikkat etmeleri gerekmektedir:

 • 4A(SSK) ve 4B (BAĞ-KUR) sigorta koluna bağlı olarak çalışan sigortalılarbaşvurularını SGK İl veya İlçe Müdürlükleri’ne,
 • 4C(Emekli Sandığı) sigorta koluna bağlı olarak çalışan sigortalılar başvurularınıçalıştıkları kuruma

Başvuruevrakları ile birlikte yapmaları halinde başvuruları işleme alınacaktır. Başvuruevrakları ise her sigorta kolu için;

 • Nüfuscüzdanı aslı ile fotokopisi,
 • SGK’danalınacak Askerlik Borçlanması Başvuru Formu

Şeklindedir.

Online 4A Askerlik Borçlanma BaşvurusuNasıl Yapılır?

4A askerlik borçlanmasına online başvuru yapmak isteyen sigortalılar başvuruları için e-Devlet Kapısı’nı kullanabilmektedirler. E-Devlet şifreleri yoksa 2 TL ücret karşılığında PTT şubelerinden e-Devlet şifresini temin etmeleri ardından başvuruları için https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-4a-askerlik-borclanmasi-basvurusu/ linkini kullanabilirler. Link ile giriş yapılan sayfada sunulan;

 • E-DevletŞifresi,
 • Mobilİmza,
 • Elektronikİmza,
 • T.C.Kimlik Kartı,
 • Banka

Seçeneklerindenherhangi birisi tercih edilerek yapılan kimlik doğrulamanın ardından açılansayfada Yeni Başvuru sekmesini kullanarak başvurularını tamamlayabilirler.

Online 4B Askerlik Borçlanma BaşvurusuNasıl Yapılır?

4B askerlik borçlanmasına online başvuru yapmak isteyen sigortalılar başvuruları için e-Devlet Kapısı’nda yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu sayfasından 4B Askerlik Borçlanma Başvurusu sekmesini kullanabilirler. İlgili sayfaya doğrudan giriş yapmak için https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-4b-askerlik-borclanmasi-basvurusu/ linki kullanılarak açılan sayfada;

 • Kimlikdoğrulama,
 • YeniBaşvuru

İşlemadımları takip edilmesinin ardından başvuru SGK’ya iletilmektedir.

Askerlik Borçlanması Başvuru SorgulamasıNasıl Yapılır?

Askerlik borçlanmasısorgusu için başvurusahiplerinin online ve telefon olmak üzere iki adet seçeneği bulunmaktadır:

Kullanılarakdanışmanınızla görüşebilir ve başvurunuzun güncel durumu hakkında bilgialabilirsiniz.

2019 Askerlik Borçlanması Hesaplaması NasılYapılır?

Askerlikborçlanma hesabı 2019yılı için geçtiğimiz yıllarla benzer hesaplama yöntemleri kullanılarakgerçekleştirilmektedir. Hesaplama için günlük asgari ücret kullanılmakta oluphesaplama aşağıdaki sıralamada gerçekleştirilmektedir:

 • Aylıkbrüt asgari ücret 30’a bölünerek günlük brüt asgari ücret bulunur.
 • Bulunangünlük brüt asgari ücrete %32 kesinti uygulanarak ödenebilecek en düşük günlükaskerlik borçlanması prim tutarı elde edilir.
 • Ödenebilecekgünlük en yüksek askerlik borçlanması primi hesaplaması için ise bulunan endüşük miktarın 7,5 katı kullanılır.

Eldeedilen en düşük ve en yüksek askerlik borçlanması günlük tutarları borçlanmayapılacak gün ile çarpılarak sigortalıların ödemesi gereken toplam tutarhesaplanabilir.

2019 Askerlik Borçlanması Tutarları

Askerlik borçlanma toplamtutarları 2019 yılıörnek teşkil etmesi açısından en düşük borçlanma primleri kullanılarak yapılanaskerlik süreleri için hesaplanırsa aşağıdaki tablo elde edilir:

 • 1ay askerlik borçlanması için 818,56 TL
 • 6ay askerlik borçlanması için 4.911,36 TL
 • 12ay askerlik borçlanması için 9.822,72 TL
 • 18ay askerlik borçlanması için 14.734,08 TL
 • 20ay askerlik borçlanması için 16.371,20 TL
Askerlik Borçlanmasının ArtılarıNelerdir?

Askerlikborçlanmasının avantajlarıyaş ve sigortalılık süresini tamamlamış sigortalı çalışanlar için özellikledüşük borçlanma yapıldığında erken emeklilik hayallerinin gerçekleştirilmesiolarak bahsedilebilir.

Askerlik Borçlanmasının EksileriNelerdir?

Askerlik borçlanmasınındezavantajlarıkonusundan bahsetmek gerekirse borçlanma yapmasının ardından emekli olabilmekiçin;

 • Yaş,
 • Sigortalılıksüresi

Gibikriterlerden herhangi birisini sağlayamayan sigortalılardan bahsetmek gerekir.Askerlik borçlanması ile birlikte emekli olunamaması halinde alınacak olanemekli aylığı yatırılan düşük prim tutarı nedeniyle düşebilmektedir.

Askerlik Borçlanması İçin HangiBankalardan Kredi Çekilebilir?

Askerlikborçlanması için kredi çekilebilecek bankalar konusunda doğrudan askerlik borçlanmasına yönelik kredikampanyası hazırlamış banka bulunmamasına karşılık bankaların sunduğu ihtiyaçkredisi kampanyaları sigortalı çalışanların duydukları nakit ihtiyacınıkarşılamaktadır. Ülkemizde faaliyet gösteren kamu ve özel bankaların pekçoğundan;

 • Risksizkredi notu,
 • Düzenliaylık gelir,
 • Temizkredi sicili

Kriterlerinisağlayan sigortalı çalışanlar ihtiyaç kredi başvurusunda bulunarak askerlikborçlanmasını karşılayarak erken emekli olmak için nakit ihtiyaçlarınıkarşılayabilirler. Aşağıda askerlik borçlanması yapmak isteyen okurlarımız içinülkemizde faaliyet gösteren bankaların güncel faiz oranları verilmekte olupokurlarımız en uygun ihtiyaç kredisi kullanarak en düşük maliyetle erken emekliolabilmek için yapacakları karşılaştırma için aradıkları bilgileribulabilirler.

 • Ziraat Bankası: 100.000 TL’ye kadar olan askerlikborçlanması için Ziraat Bankası’nı tercih edecek olan sigortalıları 60 ayavaran vade ve %1,90 faiz oranlı tüketici kredisi Ziraat Bankası tarafındansunulmaktadır. Başvuru için Ziraat Bankası’nın;
  • Şubeleri,
  • Websitesi,
  • Mobilşubesi,
  • İnternetşubesi,
  • ATM’leri,
  • ÇağrıMerkezi

Kullanılabilir.

 • Vakıfbank: 90.000 TL’ye kadar olan askerlikborçlanması için başvuru sahiplerine 60 aya varan vadelerle kredi sunan Vakıfbank;
  • 1ay,
  • 2ay,
  • 3ay

Ödemesiz dönem seçebilme gibiayrıcalıklarının bulunduğu tüketici kredisini kullanmak isteyen sigortalılariçin %2,09 faiz oranı talep etmektedir. Başvurular için Vakıfbank şubeleriniziyaret ederek askerlik borçlanması için ihtiyaç duyduğunuz nakitti teminedebilirsiniz.

 • Halkbank: 15.000 TL’ye kadar askerlikborçlanması için Halkbank’ı tercih ettiğinizde;
  • 60aya varan vade,
  • %2,15faiz oranı

Sizleri beklemektedir. Kredi başvurusuiçin Halkbank şubelerini, web sitesini ve mobil/internet şubelerinikullanabilirsiniz.

 • İş Bankası: 60 aya varan vadelerle askerlikborçlanması için nakit ihtiyacınızı gidermek istediğinizde İş Bankası’ndasizleri;
  • %2,30faiz oranı,
  • 60ay vade

Seçenekleri sizleri beklemektedir. 40.000TL’ye kadar olan başvurularını için İşCEP ve İş Bankası Mobil şubesinikullanabileceğiniz gibi 40.000 TL’yi aşan tutarlar için banka şubelerinebaşvurunuzu iletmeniz gereklidir.

 • Garanti Bankası: 100.000 TL’ye kadar olan askerlikborçlanması tutarlarınız için Garanti Bankası’nı tercih ettiğinizde 60 ayavaran vadelerle %2,43 faiz oranında ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.Başvurular için;
  • GarantiBankası şubelerini,
  • Websitesini,
  • Mobilve internet şubesini,
  • SMShattını,
  • ÇağrıMerkezini

Kullanabilirsiniz.

 • Yapı Kredi Bankası: 75.000 TL’ye kadar olan nakitihtiyaçlarınız için 60 aya varan vadelerle kredi sunan Yapı Kredi Bankası’ndanaskerlik borçlanması kredisi çekmek istediğinizde %2,26’dan başlayan faizoranları sizleri beklemektedir. Başvuru için;
  • Bankaşubelerini,
  • SMSşubesini,
  • Müşteriİletişim Merkezini,
  • ATM’lerini,
  • Websitesini,
  • Mobilve internet şubesini

Kullanabilirsiniz.

 • Akbank: %2,33’ten başlayan faiz oranları ve 60aya varan vade ile askerlik borçlanması için kredi sunan Akbank’tan 50.000TL’ye kadar olan askerlik borçlanmalarınız için nakit temin edebilirsiniz. Başvurulariçin;
  • Akbankşubelerini,
  • Akbankweb sitesini,
  • ÇağrıMerkezini,
  • Mobilveya internet şubesini

Kullanabilirsiniz.

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.